De GGD Hollands Midden start op 12 september met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt.

Ruim 51.000 inwoners van de gemeenten in Hollands Midden ontvangen hiervoor een vragenlijst. In deze vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid.

Alle GGD’en starten deze maand met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal en lokaal niveau te vergelijken. De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitnodiging vragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Inwoners van Hollands Midden kunnen vanaf 12 september een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Gezondheidsmonitor. Deelnemen kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen dus geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.
Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat.

Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
De GGD Hollands Midden maakt in het voorjaar van 2017 de eerste lokale en regionale resultaten bekend. De landelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 worden in mei 2017 bekend gemaakt door het CBS en het RIVM. Gemeenten gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmonitor als basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid, wat eens in de vier jaar wordt opgesteld. Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Ook is het mogelijk om naar aanleiding hiervan nader onderzoek te doen.

Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012
GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS hebben in 2012 is voor de eerste keer de
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Bijna 25.000 personen uit Hollands Midden deden hieraan mee.

Comments

comments

DELEN