In de week van 13 september viel bij bijna 52.000 inwoners van 19 jaar en ouder uit de regio Hollands Midden een vragenlijst van de GGD in de bus. Deze inwoners werden uitgenodigd om mee te doen aan een gezondheidsonderzoek. Inmiddels zijn al een flink aantal vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. De GGD geeft echter aan dat, om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen, er nog meer ingevulde vragenlijsten nodig zijn. In de vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid.

De GGD doet dit onderzoek in opdracht van de 19 gemeenten in de regio. Zowel voor de GGD als voor de gemeenten is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. Alleen dan wordt een goed beeld gekregen van de gezondheid in de gemeente en kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. De vorige Gezondheidsmonitor vond plaats in 2012. Toen ontving de GGD veel vragen van gemeenten om de resultaten per wijk te presenteren. Bijvoorbeeld over het aantal eenzame mensen in een wijk, of het aantal mensen dat niet voldoende beweegt. Als deze informatie per wijk beschikbaar is, kunnen preventie-activiteiten veel gerichter worden ingezet. Hierdoor verbetert het effect van de activeiten.

Om de resultaten voor iedere wijk apart te kunnen presenteren is het extra belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. Daarom vraagt de GGD iedereen die de vragenlijst heeft ontvangen en nog niet ingevuld, dit alsnog te doen Deze inwoners ontvangen in de week van 7 november een nieuwe brief. Deelnemen kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat.

Resultaten
De GGD Hollands Midden maakt in het voorjaar van 2017 de eerste lokale en regionale resultaten bekend.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor 2016 is te vinden op www.ggdhm/nl/onderzoek.

Comments

comments

DELEN