Ingezonden: VVD.

Het gratis parkeren in de winterperiode blijft behouden. Een voorstel van de VVD werd dankzij steun van CDA, KiesKatwijk en DURF aangenomen, en dus blijft de eerste twee uur parkeren in de winterperiode (oktober t/m maart) gratis, in garages en op grote parkeerterreinen. Fijn voor onze inwoners en lokale ondernemers.

Naast dit voorstel kwam de VVD met nog drie andere voorstellen rondom het parkeerbeleid, waarvan er uiteindelijk twee in stemming werden gebracht. Deze werden helaas verworpen.

Behoud parkeervergunning bewoners met eigen parkeerterrein
In 2020 bepaalde de gemeenteraad unaniem het volgende betreft parkeervergunningen van bewoners met een eigen erf: “Iedereen die nu een vergunning heeft om op straat te mogen parkeren, kan die behouden. Maar bij verhuizing gaat de straatparkeervergunning niet meer automatisch over op de nieuwe bewoner en zal eerst op eigen terrein geparkeerd moeten worden.”

De inkt van deze afspraak is nog niet opgedroogd, of het college wil hier alweer aan tornen. Inwoners met een eigen erf moeten straks hun vergunningen inleveren, nog vóór een eventuele verhuizing. Wat je drie jaar later inhoudelijk ook van de afspraak vindt: het is onrechtvaardig en getuigt niet van betrouwbaar bestuur om dit nu alweer aan te passen. De VVD kwam daarom met een voorstel om vast te houden aan de recent gemaakte afspraken.

CDA, SGP en KiesKatwijk waren dit met ons eens: tezamen 15 van de 33 zetels. DURF, ChristenUnie, PvdA, D66 en GemeenteBelangen stemden tegen. Voornamelijk omdat ze het beleid wel prima vinden, terwijl hier vooral de essentiële vraag centraal staat hoe de overheid omgaat met haar inwoners. De uitkomst van de stemming was voor de VVD dan ook teleurstellend.

Geen uitbreiding parkeerregulering zonder draagvlak
Alléén invoering van betaald parkeren wanneer bewoners dit in meerderheid zelf willen: dat beoogde een motie van VVD, CDA en KiesKatwijk. Deze partijen hechten grote waarde aan participatie van bewoners, die vaak zelf het beste weten of parkeerregulering in hun wijk nodig is. Andere partijen stemden tegen het voorstel. De wethouder liet nog wel weten niet te verwachten dat er betaald parkeren wordt ingevoerd in wijken waar (bijna) geen extra woningen komen. Dat stelt enigszins gerust.

Geen beperking tweede bewonersvergunning
De VVD is tegen beperking van tweede bewonersvergunningen in bepaalde wijken. Er komt nu eerst een onderzoek, daarna spreekt de gemeenteraad hier nog over. Ons voorstel is daarom nog niet in stemming gebracht.