Groene Buffer Wassenaar-Katwijk groen?

Door de besturen van de Provincie, gemeente Wassenaar en Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf is gezocht naar mogelijke invulling van de groene buffer aan de zuidkant van het te bebouwen vliegkamp Valkenburg.

Veel claims op de ruimte maken de keuze moeilijk. Maar de raden van Wassenaar en Katwijk als ook Rijk en Provincie hebben bij alle plannen voor dit gebied altijd aangegeven dat de groene buffer van groot ecologisch belang is.
De gemeenteraad sprak afgelopen donderdag 11 september over het rapport ‘Verkenning Groene Buffer Wassenaar-Katwijk’

Tijdens die raadsvergadering werd er door de zweefvliegers (actieve gebruikers van het vliegkamp) ingesproken over het rapport, ze zijn totaal uit de plannen getekend! Zelfs tijdelijk wordt dit nu al niet meer toegestaan. De opstallen moeten verdwijnen en zo zou er volgens dit rapport een einde komen aan jaren zweefvliegen op het vliegkamp. Terwijl de gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk de opdracht hebben gegeven de zweefvliegers een kans te geven!

De raadscommissie kwam 11 september weer eens tijd te kort om afdoende geïnformeerd te raken en daarom werd besloten een (schriftelijke) vragenronde te houden.
Het voorstel van Hart Voor Katwijk om dit rapport sámen met de raadsleden van Wassenaar te bespreken werd donderdag weggewoven door de andere partijen, alleen PvdA steunde het. “Er was namelijk al een overleg (16 sept.) tussen de raden gepland.” En “we vinden het verstandig eerst zelf een oordeel geven om te kijken waar wij het in Katwijk over eens zijn” en dan kijken naar samenwerking.
Maar Hart Voor Katwijk pleit juist voor een openbaar raadsbreed overleg, immers het grootste deel van de groene buffer ligt op Wassenaars grondgebied.

Het gezamenlijk overleg van dinsdag 16 september in Raadhuis De Pauw stemde hoopvol, de aanwezige raadsleden willen nu toch graag een gezamenlijk overleg en bespreking van het rapport…… Dat gaat er komen!

Anita van Ginkel