KATWIJK – GroenLinks, de PvdD en de SGP-CU maken zich al langere tijd grote zorgen over de bebouwing langs de Zuid-Hollandse kust. De afgelopen periode is hier regelmatig aandacht voor gevraagd. Nu blijkt opnieuw dat er een vergunning is afgegeven voor bebouwing langs de kust bij Hoek van Holland. Beide partijen vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling en willen snel helderheid van het college van Gedeputeerde Staten over deze situatie.

Nu blijkt dat ondanks de toezegging van de gedeputeerde om snel in contact te treden met de gemeenten Rotterdam en Den Haag en de Staten van de uitkomsten op de hoogte te stellen doorgaan met het verlenen van vergunningen voor bebouwing op en langs het strand. In het geval van de bouw van een ketelhuis met uitkijktoren bij het strand in Hoek van Holland betreft het zelfs een vergunning waar geen ruimtelijke onderbouwing in het bestemmingsplan voor is gegeven. Ook is de kans aanwezig dat het ketelhuis negatieve invloed op het naastgelegen natura 2000 gebied kan hebben.

GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘Wij vinden het zeer onwenselijk dat er nog meer bebouwing langs onze kwetsbare kust wordt toegestaan. De Nederlandse kust is uniek en dat willen wij graag zo houden. Extra bebouwing zorgt voor meer verstoring van het duin en kustlandschap en de natuur. Ook kan het negatieve gevolgen hebben op de veiligheid van de kustverdediging.’

GroenLinks, de PvdD en de SGP-CU willen graag spoedig van de gedeputeerde weten of de gesprekken met de gemeenten enig resultaat hebben opgeleverd en of de voorgenomen vergunningverlening door de gemeente Rotterdam nog tegengehouden kan worden.

Comments

comments

DELEN