RIJNSBURG – De aanleg van de rotonde Noordwijkerweg-Voorhouterweg zal worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Heijmans Infra BV uit Assendelft.

Het college van B&W heeft het werk op 27 juni voorlopig aan deze partij gegund. Volgens het plan van aanpak start Heijmans begin september met de werkzaamheden. De rotonde wordt eind dit jaar (naar verwachting in november) in gebruik genomen. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt voor de omgeving een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde zijn al zichtbaar. Liander en Dunea zijn momenteel bezig met het verleggen van een aantal kabels en leidingen. In verband met het wijzigen van de verkeerssituatie wordt nog een verkeersbesluit voorbereid.

Inloopbijeenkomst
De aanleg van de rotonde duurt waarschijnlijk tot november 2017. In het bestek is vastgelegd dat alle op het kruispunt aansluitende wegen altijd bereikbaar moeten blijven tijdens de uitvoeringsperiode. De bereikbaarheid van de woningen en bedrijven is hiermee gegarandeerd. Wel zullen weggebruikers van de werkzaamheden hinder ondervinden, bijvoorbeeld doordat verschillende verkeersstromen om beurten over dezelfde rijstrook moeten rijden. Eind augustus organiseert de gemeente samen met de aannemer een inloopbijeenkomst waarbij de planning en de te verwachten verkeersmaatregelen met omwonenden worden besproken. De omwonenden van de kruising ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Comments

comments

DELEN