‘Handen ineen’ wordt het thema van de lokale invulling van de Week van Gebed, voor de eenheid in de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met De Rank in Katwijk.

De landelijke slogan is ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Zondag 15 januari om 9.30 uur vieren de Joannes de Doper en De Rank samen in de r.-k kerk aan de Kerkstraat.

Cantorij en Cantemus
In deze oecumenische viering zullen ds. L. Oort van De Rank en gebedsleider A. Noordermeer-Karremans van de r.-k kerk voorgaan waar de koren de Cantorij en Cantemus voor de muzikale ondersteuning zullen zorgdragen. De collecte is bestemd voor het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden. Donderdag 19 januari wordt deze collecte aldaar aangeboden. Na afloop is er in de kleine JOANNES gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.

Week van Gebed
MissieNederland en de Raad van Kerken, met de pastoraal werker van parochie H. Augustinus Dirk Gudde als voorzitter, laten deze Gebedsweek van 15 t/m 22 januari in het teken staan van verzoening en ze blikken terug op vijfhonderd jaar Reformatie. “Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg. Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Het is tragisch dat dit een scheur door de kerk is geworden”, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Gudde. Ze spreken de hoop uit dat deze Gebedsweek zal helpen de kloof meer te slechten. Is deze gebedsweek nieuw? Nee, al in 1908 was het Paul Wattson, een priester, die het initiatief nam tot een gebedsoctaaf voor christelijke eenheid. In 1968 ontvingen kerkelijke gemeenten en parochies over heel de wereld voor de eerste maal materiaal voor de Gebedsweek.