KATWIJK – Wist u dat er in Katwijk 5.200 mensen wonen die ernstig eenzaam zijn? En dat gemiddeld 1 op de 3 Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt? Zowel jong als oud? Dit werd afgelopen woensdag besproken tijdens de Conferentie Lokale aanpak Eenzaamheid & Dementie, georganiseerd door het Welzijnskwartier.

Eenzaamheid is een onderwerp waar veel organisaties zich graag samen voor willen inzetten. Ze worden daarbij ondersteund door de Ronde Tafel Katwijk Noordwijk, die dit jaar de gehele opbrengst van de Haringtocht doneert om eenzaamheid in Katwijk te bestrijden.

Ruim 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waren afgelopen week in TriPodia bij elkaar om te bespreken hoe er nog beter samengewerkt kan worden om eenzaamheid in Katwijk terug te dringen. E.e.a. resulteerde in een lokale aanpak die in september van start gaat tijdens ‘De Week tegen de Eenzaamheid’.

Haringtocht
De Haringtocht was afgelopen donderdag 22 juni bij Restaurant Spijs & Wijn. De avond is georganiseerd door de Ronde Tafel Katwijk Noord. Zij organiseerden dit evenement dit jaar voor de 18de keer.

De Haringtocht bracht in totaal € 30.000,- op. Na aftrek van kosten wordt € 25.000,- ingezet voor de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Op het programma staan onder andere:

‘een fijne middag uit voor ouderen’ in Restaurant Spijs & Wijn
een speciaal project voor ouderen genaamd ‘Tabletmaatje’
vele activiteiten en initiatieven van andere organisaties, die nu nog niet bekend zijn.
De Ronde Tafel ondersteunt hierbij. Welzijnskwartier verzorgt de PR en regelt de samenwerking tussen alle partijen.