Het voorstel voor een permanent AZC en de actuele asielzoekersproblematiek zijn gevoelige en emotie oproepende onderwerpen.

Al ruim 8 jaar hebben wij een tijdelijk AZC. Nu wordt er gesproken over een omzetting van dit tijdelijke AZC naar een permanente locatie. Hart Voor Katwijk is hier tegen.

Wij waren als één van de twee politieke partijen ook tegen een onderzoek naar de locatie voor een permanent AZC. De geruchten, ook de gevoelige, over het bespuwen van winkelende vrouwen, de onveiligheid op het fietspad en het vermeende stelen van fietsen hebben wij als Hart voor Katwijk wel politiek durven te benoemen.

Belangrijk is het verschil in humanitaire opvang (het vluchtelingenbeleid) en een permanent AZC (ruimtelijke ordening). Het besluit tot een permanent AZC gaat over de ruimtelijke ordening.
Namelijk het inpassen van voorzieningen voor 600 personen, COA-kantoren en faciliteiten middenin de groene buffer, de Mient Kooltuin. Niets meer, niets minder. In het licht van de ruimtelijke ordening is het Masterplan duidelijk, de openheid is een belangrijke kwaliteit en versterkt de landschappelijke beleving. Hier mag niet worden gebouwd.

Wij willen niet inzetten op een permanente AZC, ten koste van leef- en omgevingskwaliteiten in de Molenwijk en middenin de polder de Mient Kooltuin. En daarbij vooruit lopen op de mogelijke ontwikkeling van Project Locatie Valkenburg.

Een tijdelijke verlenging in het licht van de vluchtelingen problematiek willen we wel in het huidige AZC. Nederland krijgt het komende jaar nog 60.000 asielzoekers te verwerken. Precies het totale inwoneraantal van de gehele gemeente Katwijk. Dat Katwijk humanitaire opvang blijft verlenen op deze plek is gezien de ontstane situatie nodig. Hart Voor Katwijk is er niet tegen dat het tijdelijke azc nog open blijft tot 1 januari 2018 om de stroom asielzoekers op te gevangen maar met een streven naar uiteindelijk maximaal 600.
Hart Voor Katwijk vindt het huidige asielzoekersbeleid van de landelijke overheid te slap, niet effectief en rampzalig voor de toekomst van Nederland. Half oktober begon dat kwartje deels te vallen in de Tweede Kamer. Eindelijk begint men daar in te zien dat het geven van bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en voorrang op de huizenmarkt ten koste van eigen burgers, aanzuigend werkt.

Maar er is meer. Er moet een effectief terugkeerbeleid worden ontworpen. Maar veel belangrijker: veel van de huidige asielzoekers kunnen uit de aard van hun geloof zich nooit op essentiële zaken aanpassen aan de Westerse waarden en normen. Ik noem scheiding van kerk en staat, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en homorechten.
Naast een aanpassing aan onze waarden en normen mag men alleen blijven als men de Nederlandse taal beheerst en een zeker opleidingsniveau erkent krijgt of verwerft. Zoals de Volkskrant vier weken geleden aantoonde: het is een mythe dat veel van deze mensen nodig zijn om in onze vergrijzende samenleving de opengevallen arbeidsplaatsen in te nemen. Zestig tot tachtig procent van de vorige grote asielinstroom zit nog steeds in de bijstand ondanks alle projecten. Katwijkers zijn humane mensen, maar zij willen niet gebruikt worden om mislukt Rijksoverheidsbeleid te faciliteren.

Fractie van Hart Voor Katwijk
www.hartvoorkatwijk.nl

Comments

comments

DELEN