Lastige aannemer 10 keer, onvoldoende 37 keer, slecht 13 keer, onduidelijk 7 keer, pech 2 keer en schade 30 keer. Dat zijn zomaar een paar woorden die we geteld hebben in het rapport van Witteveen + Bos. Het rapport naar aanleiding van de 2,9 miljoen euro overschrijding bij het Havenproject in Katwijk Zee.
In januari, bij het afscheid en plotselinge vertrek van CDA-wethouder en portefeuillehouder van Duijn, nu raadslid voor diezelfde partij, herhaalde ik namens Hart Voor Katwijk zijn uitspraak: “dit is een heel vervelende zaak en het college voelt zich hiervoor zeer verantwoordelijk.” Ik zei daarop: ‘Dat is dan ook de enige juiste conclusie’.

Die conclusie zag Hart Voor Katwijk bevestigd worden na het uitgebreid bestuderen van het onderzoeksrapport.
Want het gaat in wezen om de vraag: Wie is hier verantwoordelijk?

Met dit project zat het van begin af aan niet snor blijkt nu. Overschrijding na overschrijding, het bestek op grote onderdelen niet op orde, slechte communicatie tussen afdelingen en een college dat al jaren niet oplet. Het college komt pas in actie maart/april 2015. Dik een jaar later!

Het is triest te constateren dat dit onderzoek over het Havenproject nodig was “om lessen voor de toekomst te kunnen trekken”. Ja, nu trekt het college conclusies uit dit Havendebacle maar waarom deed het college niet vanaf het begin wat verwacht werd? Waarom heeft het College, verantwoordelijk voor de portemonnee van de Katwijker, de toezichthoudende rol niet serieus opgepakt.

Er hadden al lessen uit het project Coligny moeten worden geleerd, daar zat ook een CDA-portefeuillehouder er onvoldoende bovenop. Dit haven-debacle is een herhaling van project Coligny, alleen een fors stuk duurder.De aanbevelingen uit de onderzoeken naar het project Coligny hadden gewoon opgevolgd moeten worden! Er is ook eenhandboek Projectmatig Werken, is dat wel gebruikt?

Waarom waren wethouders niet betrokken bij het voorbereidingstraject dat duurde van augustus 2012 tot maart 2014. Het college kan ons niet wijsmaken dat ze van niks wisten al die tijd. “Elke Katwijker weet” wat de toestand van de bodem is, de conditie van een oude Kademuur en ga zo maar door.
Er zijn geen enkele nota’s voorbijgekomen? Het college heeft echt geen mandateringen gezien of gesprekken gevoerd met ambtenaren of informeel met projectontwikkelaars gesproken?
En als klap op de vuurpijl hoort u pas over de slechte kwaliteit van het bestek in maart/april 2015! Nogmaals, het college maakt dat ons en de burger van Katwijk niet wijs.

Er wordt meerdere keren in het genoemde rapport gesproken over een “lastige aannemer” maar het lijkt er ook op dat er teveel hooi op de vork is genomen door allerlei projecten in onze gemeente. De inzet van medewerkers is aan de organisatie, het college moet daarop controleren. Maar is de LEAN-filosofie wel een goede filosofie bij dit soort enorme projecten? Er wordt aangegeven dat de communicatie moeizaam verloopt tussen afdelingen? Hoe kan dat dan?

We kunnen nog meer vragen stellen maar na de 100 kritisch gestelde vragen door diverse fracties, waarvan 27 door Hart Voor Katwijk, zijn we benieuwd naar een mondelinge reactie van het college.

De drie constateringen van het college zijn: 1) Het bestek was kwalitatief slecht.  2) Het versneld in de markt zetten van het bestek in 2014 was slecht en 3) Er werd gewerkt met een lastige aannemer.
Dan geeft het college aanbevelingen….vrij uitgebreid. Terwijl die er gewoon al zijn. Hart Voor Katwijk ziet dat er vooral naar de organisatie wordt gekeken. De cultuur moet anders, maar dan ook de cultuur binnen het college en Hart Voor Katwijk is er veel aan gelegen om de kwaliteit van dit college te verhogen.

Van dit drama-dossier hebben we tot in lengte van jaren last. En het CDA-CU-SGP college heeft deze avond zélf niet het boetkleed aangetrokken maar slechts verklaard dat ze inderdaad politiek verantwoordelijk zijn. “De resultaten zijn vooral vervelend voor de organisatie” om de woorden van CDA-wethouder Van der Spijk te citeren.

Link naar de Algemene Beschouwingen 2013 van Hart Voor Katwijk