Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gesproken over het plaatsen van een permanent Asielzoekerscentrum in Katwijk. Dit permanent AZC moet plaats bieden aan 600 asielzoekers.

Hart Voor Katwijk vindt het jammer dat we juist nu moeten praten over een permanent AZC, op het moment dat Nederland overspoeld wordt door grote stromen asielzoekers.

Er is een verschil
We moeten als fractie en als raad 2 aspecten afwegen: een permanent asielzoekerscentrum en een tijdelijke handhaving van de 1200 huidige plekken. Het huidige contract met het AZC loopt binnenkort af, dit betekent dat de tijdelijke 1200 plekken in principe zullen verdwijnen. De ChristenUnie is van mening dat gezien de omstandigheden van de vluchtelingenstromen we het COA niet in de kou kunnen laten staan en de 1200 plekken nog tijdelijk zouden moeten handhaven, althans tot noodzaak zich niet meer voordoet. Hart Voor Katwijk kan zich op bepaalde hoogte vinden in dit standpunt.
Daarnaast gaf het COA aan dat ze geen behoefte hebben aan de 1200 tijdelijke extra plekken, maar liever een permanent centrum met 600 plaatsen voor de willen toekomst realiseren. Gezien de omstandigheden en de toestroom vinden wij het gek dat er liever een permanente vermindering is voorgesteld door het COA dan nu een optie bieden voor behoud van extra plekken.

Maatschappelijke onrust
Hart Voor Katwijk is klaarblijkelijk de enige partij die zich zorgen maakt over de maatschappelijke onrust die dit met zich mee brengt. Hoewel het relatief goed is gegaan de laatste jaren trekt zo een asielcentrum toch wel een wissel op Katwijk en vooral de laatste maanden horen we geen goede berichten. Zo spraken we op de Najaarsmarkt burgers die ons vertelden geen boodschappen meer te doen bij de supermarkt in de Molenwijk, omdat ze in de zomer bespuugt werden omdat ze te blote kleding droegen. Wat al niet te denken van de statushouders die de gemeente dient te plaatsen. Deze statushouders hebben immers voorrang op een sociale huurwoning. Een Katwijker die al jaren op een wachtlijst staat moet daardoor nog langer wachten. Dat wordt als zeer ontechtvaardig ervaren, deze mensen moeten net als iedere andere burger gewoon op hun beurt wachten.

We krijgen door de enorme instroom te maken met culturele verschillen. Als wij als gemeente niet zorgen voor degelijk onderwijs en inburgering, dan zullen we op langer termijn tegen grote problemen aanlopen. En dat wordt dus een hele toer. Het wijst eerder op een pas op de plaats in Katwijk en terugvallen op eerdere afspraken dan een stapje verder gaan.

Vragen aan burgemeester
Hart Voor Katwijk hoort de vele geruchten over diefstal door asielzoekers in supermarkten, aanschaf van dure elektrische fietsen welke vergoed worden door de gemeente, maar ook over fietsen die te koop worden aangeboden op internet met adres “Mientlaan”. Wat is hier nu van waar ? Het is voor onze partij van belang om daar nu eens goede antwoorden op te krijgen. Ook willen we graag duidelijkheid over het zakgeld wat deze mensen per dag krijgen, daar is veel onbekendheid over.

De burgemeester had geen gelegenheid om hier antwoord op te geven tijdens de raadscommissie. Wij zullen deze antwoorden schriftelijk toegezonden krijgen van de burgemeester en zullen de antwoorden direct op onze website zetten.

Hart Voor Katwijk vindt het raar dat wij al ruim 10 jaar lang de enige gemeente in de omgeving zijn om asielzoekers op te vangen. Onder het mom van “nergens is plek” hebben wij bijna 10 jaar lang onze locatie aangeboden. Nu de nood hoog is blijkt dat er opeens ook in andere gemeenten plekken gecreëerd kunnen worden. Waarom kon dit niet eerder vragen wij ons af? Wij hebben onze plicht inmiddels gedaan. De rek lijkt er ook uit. We denken dat het nu wijs is geen 1200 plekken toe te laten, laat staan 600 permanent.

Misschien is dit juist het moment dat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid gaan dragen. Overigens zal Hart Voor Katwijk de beslissing niet baseren op geruchten. Wij vinden dat er wél gekeken moet worden naar deze geruchten om de onrust weg te nemen. Hart Voor Katwijk neemt nu een besluit op basis van eerdere afspraken en het feit dat het COA geen behoud wenst van de huidige 1200 plekken.

Hart voor Katwijk

 

Gerelateerd onderwerp:

Interview met burgemeester Jos Wienen over permanent AZC in Katwijk -RTVmagazine 5 september 2015