De gemeente Katwijk is een gemeente met vele gezichten. Enerzijds is het een gemeente vol tradities en anderzijds een prettige woongemeente waarin velen zich thuis voelen.
Toen ik dankzij mijn vrouw in 2007 naar Katwijk aan den Rijn verhuisde was de geografische afstand vanaf Leiden heel klein, maar in lokale cultuur bijzonder groot. Door de jaren heen heb ik de Katwijkers leren kennen als warme en openhartige mensen, ook al gaat het in het begin altijd wat stroef.

Katwijk als bestuurlijk apparaat vergt nog veel werk. In plaats van de toekomst te omarmen lijkt Katwijk zich het liefst verder in het verleden te willen ingraven. De gemeente mist de flair en ambitie om zich als ondernemende gemeente te profileren. Ik wil dat Katwijk zich ontwikkelen kan tot een innovatieve en faciliterende gemeente die mensen en ondernemers in staat stelt om het beste uit zichzelf te halen. Een gemeente die zich terughoudend opstelt met regels en inwoners niet in de weg staat in hun doen en laten.

Katwijk heeft een historie van het paard achter de wagen spannen. Er worden decennia lang te grote bedragen uitgegeven aan relatief zinloze projecten. In plaats van een unieke kans om ruim €100 miljoen aan NUON gelden te herinvesteren in verduurzaming, is het opgegaan aan afschrijvingen op grondspeculaties en een nieuw zwembad waar, buiten de directie van het zwembad, niemand op zat te wachten.

Ik wil dat Katwijk de leegstand van winkels gaat aanpakken door ondernemerschap ruimte te geven en niet door winkelruimte op te heffen omwille van een bibliotheek. Ik wil dat Katwijk leegstand op industrieterreinen aanpakt door een duidelijker vestigingsbeleid en betere bereikbaarheid. De gemeente heeft zichzelf in een positie gebracht waarin zij onder stijgende kosten gebukt blijft gaan in plaats van dat ze zich actief inzet om een beter rendement uit haar inkomsten te genereren.

Ik kijk uit naar opnieuw vier inspirerende jaren met Hart Voor Katwijk in de gemeenteraad. Wij blijven ervoor zorgen dat de stem van onze kiezers gehoord wordt en dat de gemeente stapje voor stapje weer wat beter wordt. Ik heb al vier jaar de eer om als voorzitter van Hart Voor Katwijk ervoor te zorgen dat uw belangen, uw zorgen, maar ook uw wensen via ons hun weg naar het college van B&W vinden. Wij zijn er voor u en we blijven doen wat we zeggen en we blijven zeggen wat we doen.

Björn Moonen, voorzitter Hart Voor Katwijk

Comments

comments

DELEN