De herinrichting van het centrum start niet eind oktober. De aanpak van het Andreasplein, de Princestraat en de overige straten van het winkelgebied in het centrum kan niet starten, omdat het bestek nog niet geschikt is om op de markt te zetten.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om deze uitgebreide werk- en contractomschrijving op tijd af te krijgen zodat de planning kon worden gehaald. Nu blijkt dat het bestek nog niet geschikt is om het op de markt te zetten en daarmee de aanbestedingsprocedure te laten starten. Daarnaast is de voorlopige raming van de uitvoeringskosten hoger dan het projectbudget. Direct na het reces worden in het college de mogelijke uitvoeringsscenario’s besproken. Vervolgens moet met de winkeliers en andere belanghebbenden besproken worden welk scenario uitvoerbaar is en welke planning daarbij hoort.

Wethouder Jacco Knape: “Met de betrokkenheid en hulp van de belanghebbenden in het centrum is het ontwerp voor het nieuwe centrum tot stand gekomen. Daarna is met de betrokkenen een intensief traject doorlopen waarin in overleg de planning tot stand is gekomen. In de vele overleggen met bewoners, winkeliers, (horeca)ondernemers en andere belanghebbenden is afgewogen wat de beste planning zou zijn met zo weinig mogelijk overlast voor iedereen. Deze meest gunstige planning wordt nu niet gehaald. Dat is zeer jammer.”

Bestek niet tijdig gereed
Om de aanbestedingsprocedure te kunnen opstarten is een bestek nodig. Een bestek is een uitgebreide werkomschrijving die tegelijkertijd de overeenkomst tussen de gemeente en de aannemer is. In dat document moet dus al het werk dat de aannemer moet uitvoeren tot in detail beschreven staan. Vervolgens kan een aannemer daar op inschrijven en proberen de opdracht te krijgen. Het is dus van groot belang dat het bestek goed is.

Om het ontwerp voor het centrum om te vormen tot een bestek heeft de gemeente een partij hiervoor opdracht gegeven. De gemeente heeft helaas geconstateerd dat het deze partij niet is gelukt om binnen de met haar overeengekomen termijn een kwalitatief goed bestek gereed te hebben. Daarop is besloten om de aanbesteding uit te stellen tot er een goed bestek ligt. De oorspronkelijk startdatum van de uitvoering– in oktober – is daarmee niet meer haalbaar.

Voorlopige raming uitvoeringskosten hoger dan projectbudget
Op basis van de nu beschikbare versie van het nog niet definitieve bestek is een raming van de uitvoeringskosten opgesteld. Deze raming laat zien dat die kosten hoger zijn dan het projectbudget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Tijdens het reces wordt inzichtelijk gemaakt waar dat precies door komt en hoe daarmee omgegaan kan worden zonder de kwaliteit van het plan aan te tasten.

Vervolg proces en planning
Op dit moment wordt er verder aan het bestek gewerkt. Daarnaast wordt er een voorstel voor het college opgesteld, zodat na het reces – eind augustus – in het college een aantal scenario’s voor het vervolg kan worden besproken. Er wordt dan gekeken naar twee zaken:
– Wanneer is het bestek gereed om op de markt te zetten en welke invloed heeft dat op de planning?
– Welk definitieve verschil in budget en uitvoeringskosten is er en wat zijn de opties dat verschil op te lossen?

Alle consequenties worden besproken met de belanghebbenden.

Comments

comments

DELEN