Met behulp van een subsidie van 370 duizend euro van de Dutch CAA foundation kan een multidisciplinair onderzoeksteam in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) grootschalig onderzoek doen om de kennis over de erfelijke aandoening HCHWA-D (Katwijkse ziekte) te vergroten.

Hereditary Cerebral Hemorrhages With Amyloidosis – Dutch type zoals HCHWA-D voluit heet, is een erfelijke ziekte van de kleine bloedvaten in de hersenen waardoor hersenbloedingen kunnen ontstaan. Oorspronkelijk is deze aandoening ontstaan in Katwijk maar geleidelijk aan is deze verspreid door Nederland en naar het buitenland. De Dutch CAA Foundation is zeer succesvol geweest in het werven van geld voor onderzoek, waardoor de eerste twee projecten nu van start zijn gegaan. Hierin werken onderzoekers van de afdelingen Humane Genetica, Neurologie, Pathologie en Radiologie samen.

Projectleiders dr. Louise van der Weerd (Radiologie, Humane Genetica) en dr. Willeke van Roon (Humane Genetica) gaan nieuwe preklinische en in vitro modellen ontwikkelen voor de ziekte. Deze nieuwe modellen bieden nieuwe mogelijkheden om het ziekteproces van orgaan- tot celniveau te kunnen bestuderen en zijn essentieel voor het testen van nieuwe behandelingen. Dr. Gisela Terwindt en dr. Marieke Wermer (Neurologie) hebben het ‘HCHWA-D Stamboomonderzoek’ opgezet. Dit (inter)nationale register is dit najaar geopend en heeft als doel wereldwijd zoveel mogelijk dragers van HCHWA-D en hun familieleden te registreren. Het register vormt de basis voor vervolgonderzoeken naar het natuurlijk verloop van de ziekte, waarmee al een begin is gemaakt onder leiding van Prof. Mark van Buchem (Radiologie) binnen de NIH-gefinancierde EDAN studie. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen de kennis over HCHWA-D vergroten en onze zorg verbeteren. Ook hopen de onderzoekers dat meer kennis van de ziekte in de toekomst zal leiden tot een behandeling van HCHWA-D.

Mensen mee willen doen aan het ‘HCHWAD-D Stamboomonderzoek ‘ krijgen als eerste stap een vragenlijst toegestuurd over hun eigen gezondheid en risicofactoren, zoals roken en de bloeddruk. Mensen kunnen zich aanmelden wanneer zij 18 jaar of ouder zijn, afkomstig zijn uit een familie met HCHWA-D (als u weet dat u drager bent van de ziekte, maar ook als u weet dat u dat niet bent of dat niet wil weten, kunt u meedoen). Voor het meedoen aan het onderzoek krijgen mensen eventuele reiskosten vergoed.

Meer lezen en weten over het onderzoek of over aanmelden? Ga naar de website HCHWAD van het LUMC.