De fractie van D66 Katwijk verwelkomt Hessel Mooiman als nieuw burgerraadslid. Hessel heeft zich twee jaar ingezet in het afdelingsbestuur als afgevaardigde voor D66 Katwijk. Ook was hij nauw betrokken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Door het vertrek van Alma Bouwels-Kordic komt er een plaats vrij in de fractie.

‘Hessel houdt ons allemaal scherp, ’ aldus fractievoorzitter Ralf Boland. ‘Hij heeft een bijzondere interesse voor het sociaal domein, wat een belangrijk dossier is.’ Hessel: ‘Door de decentralisatie zijn veel moeilijke keuzes en beslissingen bij de gemeente komen te liggen. Als burgerraadslid maak ik mij er hard voor dat moeilijke besluiten worden gemaakt met oog voor de gevolgen van de betrokkenen en transparant naar de bewoners van de gemeente Katwijk.’

Alma zal zich binnen D66 met andere zaken gaan bezighouden, zoals het organiseren van werkbezoeken bij verenigingen. Alma: ‘De taak om als burgerraadslid de D66 visie uit te dragen en waar nodig te voorzien van mijn persoonlijke inbreng heeft mij veel voldoening gegeven. Echter door de vele uren die mij dit kostte merk ik persoonlijk dat het binnen een kleine fractie moeilijk is om ook voldoende in gesprek te zijn met de bevolking van Katwijk, het meer tussen de mensen staan. Volksvertegenwoordiging is ook continu in gesprek zijn met de verschillende belangengroepen. Ik zie het als mijn taak om vooral de nieuw ontstane fractie te voorzien van input op de diverse maatschappelijke thema’s die spelen in Katwijk.’

Ralf: ‘Alma heeft een enorme prestatie verricht. Als Nederlands niet je moedertaal is dan zijn al die verordeningen in het sociaal domein taaie kost. Toch wist Alma altijd de aandacht te vestigen op de belangrijke zaken in alle stapels papier. Namens de hele afdeling wil ik Alma bedanken voor de tomeloze inzet. Ook wil ik Hessel feliciteren en van harte welkom heten in de fractie.’ Hessel wordt tijdens de raadsvergadering op 7 juli benoemd.

Comments

comments

DELEN