Dit mausoleum is een plek die een upgrade verdient. Het is een graf met een grote landelijke historische betekenis, een gedenkplaats en daar moet je eerbiedig en met respect mee omgaan. Daarom zijn er nu de definitieve plannen om het zichtbaar te maken en uit de vergetelheid te halen. In de raadscommissie van donderdag 30 maart werd er in een oordeelvormende sessie over gesproken. Anneke van Duijn-Schaap, burgerraadslid van De Lokalen: ,,Ontzettend belangrijk voor de kern Rijnsburg, maar ook nationaal en zelfs internationaal dat dit te lang vergeten hoekje een opknapbeurt krijgt.”

Van Duijn-Schaap was er in deze raadscommissie heel duidelijk over en ook na de vergadering is ze nog even enthousiast over de aanpak: ,,Met een open karakter, rozenbogen, een kruidentuin doe je weer recht aan de Abdij van Rijnsburg die er was van 1133-1574. De infopanelen, de eerste al zichtbaar op het Burgemeester Koomansplein, zullen zeker als historisch lokaas fungeren voor de toeristen en… natuurlijk de eigen bewoners. Zodat de geschiedenis van Rijnsburg meer bekendheid krijgt, ook bijvoorbeeld bij onze jongeren. We kunnen dan als het ware onze eigen Rijnsburgse en nationale geschiedenis weer herbeleven. Het Genootschap Oud Rijnsburg gaat voor het realiseren van deze informatiepanelen aan de slag middels crowdfunding, een prima zaak!”

Trots op eigen geschiedenis
Van Duijn: ,,De Lokalen zijn trots op de impact van de Abdij op de economie van Rijnsburg. Deze reikte rond 1600 tot wel 57 plaatsen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland waar deze Abdij ook bezittingen had. Maar de criticasters zullen nu wel zeggen als ik zo enthousiast ben over deze renovatie ‘Waar heb je het over, je weet niet eens zeker of de botten van Floris de Vijfde hier liggen?’. Dat de grafelijke familie hier herbegraven ligt, staat voor De Lokalen niet ter discussie. Dit feit alleen al rechtvaardigt het opknappen van deze plek. En niet het feit of Floris de Vijfde hier wel of niet herbegraven ligt.

Een bloemrijke kans…
De Lokalen willen de kans op duidelijkheid nu benutten nu er diverse meningen te horen en te lezen zijn over de vraag of Floris de Vijfde er nu wel of niet begraven is. Van Duijn heeft bij de wethouder aangedrongen tot een DNA-onderzoek. Op deze manier kan in ieder geval bij één persoon worden vastgesteld of de botten wel of niet toebehoren aan Floris de Vijfde. Dan kan ook de juiste historische tekst op de panelen worden vermeld.
Van Duijn gaf wethouder Knape ook mee Koning Willem Alexander uit te nodigen om in de voetsporen van zijn oma Juliana te treden bij de heropening van het Rijnsburgse Mausoleum. Van Duijn: ,,Ik ben dan ook zeker niet te beroerd om het bloemetje, wat er natuurlijk wel bij hoort in Rijnsburg, aan hem te geven!”

Comments

comments

DELEN