Er gaan een heleboel dingen goed bij de gemeente Katwijk. De inspanningen rond Unmanned Valley Valkenburg en het schrappen van een megalomaan woningbouwproject op Duinvallei zijn hier voorbeelden van. Maar er zijn ook projecten die stukken beter kunnen en waar men kansen mist. KiesKatwijk probeert natuurlijk die zaken bij te sturen, maar dat lukt vaak niet door onvoldoende steun van andere partijen.

Bij onderwerpen zoals de bibliotheek of de verbouw van het gemeentehuis wordt er naar onze mening echt geld over de balk gesmeten. Alternatieven worden niet onderzocht. Men kiest een oplossing, soms op basis van verkeerde uitgangspunten, vooroordelen, of wensen van een lobbygroep, en gaat dan vervolgens met oogkleppen op blind door. Ook al wordt het gedurende de rit steeds duurder en komen er steeds meer problemen op tafel. Een goede bestuurder is flexibel, staat open voor nieuwe kansen gedurende de rit, en werkt volgens het principe “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Die professionele instelling ontbreekt vaak en dat leidt soms tot grote problemen en hoge kosten.

Een goed voorbeeld is de aankoop van de Noordzeepassage voor de bibliotheek. Een prima idee om nader te onderzoeken maar het bleek al snel dat er onoverkomelijke bouwkundige en financiële problemen zijn. De aankoopprijs is overigens vele miljoenen te hoog. Dan moet je gedurende de rit zo dapper zijn om te erkennen dat dit niet gaat werken en op tijd een plan B uit de kast trekken. De bestuurlijke kwaliteiten en de besliskracht om dit soort besluiten te kunnen nemen blijkt afwezig te zijn. KiesKatwijk heeft er alles aan gedaan om het traject te kunnen bijsturen. De andere partijen hadden daar geen oren naar. Vervolgens gaat men als lemmingen richting de afgrond. Dat is vooral erg jammer voor de bibliotheek die wij echt een betere huisvesting toewensen.

Een triest dieptepunt was de weigering om te onderzoeken of het kantoor van de Rabo aan de Rogstraat geen goede optie zou kunnen zijn. Wij vroegen alleen maar om via een Quick Scan de vraag te onderzoeken of het technisch en financieel misschien een goed alternatief zou kunnen zijn voor de Noordzeepassage. Die informatie willen de andere partijen niet op tafel hebben.

Het dogma is dat de bibliotheekvestiging het winkelcentrum moet gaan redden. Een bibliotheek net buiten het centrum, zoals we die nu ook hebben, acht men niet levensvatbaar. Beide dogma’s gaan de belastingbetaler de nodige miljoenen kosten.

 

Jaap Haasnoot
kieskatwijk.nl

 

Comments

comments

DELEN