De landelijke collecte van het Leger des Heils vindt dit jaar plaats in de week van 30 november. De opbrengst van de collecte is bedoeld om eenzaamheid te bestrijden en kwetsbare mensen bij de samenleving te blijven betrekken.

De samenleving verandert. We individualiseren, de overheid trekt zich terug, burgers worden steeds meer teruggeworpen op zichzelf. Je moet jezelf kunnen redden. Maar dat lukt niet iedereen, zeker niet in de crisis. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. 12% van de Nederlanders heeft geen vrienden. En als je dan ziek wordt, je baan verliest of je huur niet meer kunt betalen. Wat dan?

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. Dat is belangrijk werk, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom stimuleren we iedereen om samen te werken aan een gezonder sociaal leefklimaat. Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom organiseert het Leger des Heils een collecte onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’.

In Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg zoekt het Leger des Heils mensen die kunnen helpen met collecteren. Wilt u een of meer avonden collecteren bij u in de buurt, of wilt u de collecte bij u in de buurt coördineren? Meld u dan nu aan bij het korps in Leiden: email LdHLeiden@gmail.com of internet http://www.legerdesheils.nl/collecte. Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld.