De SHD geeft mede invulling aan de gemeentelijke wens om accommodaties multifunctioneler in te richten en te benutten. Zo is de Adviesraad Sociaal Domein sinds kort de jongste ‘bewoner’ van het ‘SHD Huis’ aan de Nassaudreef 38-A in Katwijk aan Zee. Voorzitter Cees Oostindie van de SHD is hier erg blij mee.

Oostindie: ,,In ons kantoor zijn er meerdere ruimten die door ons bestuur of onze 33 bewonerscommissies worden benut voor vergaderingen, gesprekken met binnenkomende huurders, workshops en trainingen, je kan het zo gek niet bedenken. Maar we gebruiken deze plekken natuurlijk niet 24/7. Daarom was er bij ons bestuur geen moment twijfel toen van de Adviesraad Sociaal Domein de vraag kwam of er voor hen een plek was in ons ‘SHD Huis’.”

Adviesraad Sociaal Domein
Tot en met 2014 kende heel Katwijk de Wmo-adviesraad waar ze nu als Adviesraad Sociaal Domein door het Katwijkse leven gaat. De vijftien vrijwilligers in deze raad, met elkaar 22 cliënten(belangen)groepen vertegenwoordigend, vormen met elkaar een onafhankelijk adviesorgaan voor het College. Ze zijn op de terreinen ‘Wmo 2015’, ‘Jeugdwet’ en de ‘Participatiewet’ een brug tussen de burgers en de gemeente. Op de Nassaudreef 38-A kunnen burgers met hun vragen binnenlopen op dinsdag van 9.00 – 12.00 uur en op woensdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. Meer informatie vindt u op de website www.shdeduinstreek.nl
onder het kopje ‘SHD Huis’.

‘Verbinden is hét werkwoord’
De trotse SHD-voorzitter: ,,Door flexibel de ruimten te benutten hebben we eerder ook al onderdak en een werkplek kunnen geven aan meerdere Katwijkse maatschappelijke organisaties. Zo vind je bij ons het PvdA Ombudsteam afd. Katwijk, Grip op de Knip Katwijk en de Stichting MAAT. Op onze website kan je alles lezen over hun inloopmomenten en wat ze kunnen betekenen voor de inwoners. Het mooiste is dat deze organisaties elkaar en ons als SHD ook sterker maken door verbindingen te leggen. Hier zijn de lijntjes echt kort, ook al gaat bijna alles draadloos in huis.”
Een prima initiatief van de SHD wat van buitenaf niet zichtbaar is, en daarom zeker goed is om bij eenieder onder de aandacht te brengen. Oostindie: ,,Komt er een huurder bij ons met specifieke hulpvragen dan kunnen we hem of haar zo een deur verder brengen en direct laten helpen. Mooier kunnen we het niet maken als SHD, nee toch?”

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. Zoals altijd als het de SHD betreft geeft de hpk onjuiste informatie. Het pand wordt gehuurd door de SHD, en voor de fusie door SHK, van de huidige corporatie Dunavie voor een markt conforme huurprijs. Dus bij deze de juiste info!

    • SHD bedankt voor deze informatie en uw reactie. Nu weten we tenminste een beetje hoe het zit. Indien wij onjuiste informatie geven is dat door dat de transparantie ontbreekt of wij geen of onduidelijke antwoorden krijgen op onze vragen. Wel blijft het toch nog een beetje onduidelijk, want is het dan zo dat de SHD betaald krijgt voor huisvesting door Dunavie op basis van de Overlegwet en vervolgens deze weer als huur terug betaald aan Dunavie? Wat is dan de toegevoegde waarde van dat “marktconform” en dit heen en weer schuiven van gelden? Is het misschien een goed idee als u op u website wat meer inzicht geeft over hoe de geldstromen van u organisatie lopen, dan is het voor alle huurders ook transparant (die dit tenslotte allemaal betalen) en krijgen zij en wij het juiste beeld.

  2. SHD huis? Volgens mij is deze functionele kantoorruimte eigendom van Dunavie. Dunavie stelt deze ruimten (gratis mag ik aannemen) ter beschikking aan o.a. de SHD. Dus ben ik van mening dat in dit geval we de directeur A. Busser van Dunavie moeten bedanken dat dit allemaal mogelijk is. Het had in ieder geval wel zo eerlijk geweest dat in dit bericht te vermelden, dus bij deze.

Comments are closed.