Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ krijgt geregeld vragen waarom dezelfde huurwoning van Dunavie in een paar jaar tijd bij de komst van nieuwe huurders zoveel is verhoogd wat betreft de maandelijkse huur?

Cees Oostindie, voorzitter van de SHD, legt daarom drie voorbeelden van WoningNet Holland Rijnland aan de lezers voor gezien ook de uitkomsten van het Katwijkse woonlastenonderzoek 2014 waar de resultaten januari 2015 werden gepresenteerd. Deze huurwoningen werden in 2016 op dit WoningNet Holland Rijnland aangeboden.

Oostindie: ,,Wat te denken van dezelfde woning in de Jaap Bergmanstaat die de prijsontwikkeling heeft meegemaakt van circa € 378,- in 2004, naar € 416,- in 2010 en nu € 659,- in 2015. Een woning in de Hugo de Groothof ging van een huurprijs van € 430,- in 2010 naar circa € 665,- in 2015. En mijn laatste voorbeeld komt van een woning in de Mgr. Bekkersstraat waar in 2010 een huurprijs gold van € 420,- en nu in 2015 bij de komst van nieuwe huurders is deze huurprijs opgetrokken naar € 714,-. Belangrijk om te melden is dat deze huurverhogingen niet voortkomen uit ingrijpende renovaties of verbeteringen. Het betreft exact dezelfde woningen.”

Het Katwijkse woonlastenonderzoek in 2014 wees uit dat 25% van de huurders bij Dunavie onder de armoedegrens leeft. Meer dan 32% van het gezinsinkomen gaat op aan woonlasten, de ‘huurquote’. ,,En met een 32% kunnen huurders net rondkomen, waar de huurquote in huurdersland gemiddeld op 29% ligt. Voor de huurder die door omstandigheden tijdelijk onder financiële druk komt te staan heeft de gemeente Katwijk, met Dunavie en de SHD het Woonlastenfonds opgericht. Maar je hoopt natuurlijk dat zo min mogelijk huurders hier die zes tot negen maanden gebruik van moeten maken”, aldus de bevlogen Oostindie.

Oostindie: ,,Het is een goede zaak dat Dunavie vanaf 1 januari 2016 een 1035 woningen in de dure sociale prijsklasse heeft aangewezen die bij verandering van huurder goedkoper worden, lees het als minder duur. Deze woningen komen dan in de betaalbare prijsklasse. Dunavie heeft aan ons van de SHD een drietal voorbeelden van deze 1035 woningen gegeven zodat het wat concreter wordt voor de lezers. In de Hugo de Groothof is een huurwoning van € 430,- in 2010 niet naar € 665,- in 2015 gegaan, maar recentelijk verhuurd voor € 586,68. Aan het Hoefblad is een woning nu verhuurd voor € 628,76 die in 2015 verhuurd zou worden voor € 664,25. En in de Varkevisserstraat is een woning ook voor € 586,86 verhuurd welke in 2015 verhuurd zou worden voor € 638,35. Daarmee komen ze alle drie in de betaalbare huurklasse. Een mooi initiatief waar we als SHD zeker blij mee zijn, maar die huurverlaging gaat pas plaatsvinden bij verhuizing. Ons punt van de SHD blijft dat de huurontwikkeling van de drie genoemde voorbeelden wij niet konden uitleggen aan die huurders toen ze het ons vroegen. En mijn navraag bij Dunavie leverde ook geen verklaring op voor deze forse huurstijgingen.”

Op de website van de SHD www.shdeduinstreek.nl kunt u middels het contactformulier reageren op wat Oostindie hier benoemt. U kunt ook een mailtje sturen naar info@shdeduinstreek.nl, bellen naar 071-4077246 of kom gewoon van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur even langs bij het kantoor van de SHD aan de Nassaudreef 38A in Katwijk.