Het ‘Plan van Aanpak Omgevingsvisie Katwijk’ is klaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft er mee ingestemd.

Het plan gaat in om ambities voor de gemeente, hoe de uiteindelijke Omgevingsvisie er uit moet gaan zien en hoe de gemeente daar de inwoners, organisaties en bedrijven bij gaat betrekken. De gemeenteraad heeft deze maan nog haar zegje over de aanpak.

Het plan is gemaakt door de gemeente samen met vertegenwoordigers van lokale organisaties, bedrijven en wijkraden. Eind 2017 moet het plan af zijn.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Ik vind het belangrijk dat het maken van het plan van aanpak al participatief is opgepakt. Het geeft de eerste richting voor de ambities van Katwijk op de lange termijn en het geeft een basis aan contacten om in 2017 echt samen te werken aan een visie voor onze gemeente. Belangrijk vind ik ook dat we daarbij jongeren betrekken. Laat de toekomst nadenken over de toekomst.”

Wat is een omgevingsvisie?
De omgevingsvisie is een visie voor de leefomgeving in brede zin, noodzakelijk in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De gemeente pakt dit traject ambitieus aan. De omgevingsvisie wordt de opvolger van de Brede Structuurvisie. Maar nu met de nadrukkelijke ambitie om vanuit draagvlak, creativiteit en visie in de samenleving te bouwen aan een krachtige en uitdagende visie voor de gemeente Katwijk.

Samen bepalen wat belangrijk is voor Katwijk
Opstelling van een omgevingsvisie maakt deel uit van het programma Implementatie Omgevingswet. Het opstellen van een Omgevingsvisie betreft een wettelijke verplichting. Hiervoor is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de Omgevingsvisie in de komende periode tot stand kan komen. In de voorbereiding van het Plan van Aanpak heeft interactie plaatsgevonden met een koplopersgroep van verschillende partijen uit de Katwijkse samenleving, het college en de raad. Het Plan van Aanpak ligt nu ter besluitvorming voor.

Vervolg
Na vaststelling van de aanpak door de gemeenteraad wordt gestart met het participatietraject waar vanuit de omgevingsvisie gevuld gaat worden. Het doel is om de creativiteit uit de samenleving aan te spreken en toe te werken naar concrete ambities voor de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening in samenhang met economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Het is goed te merken dat het enthousiasme er al is bij de relatief kleine groep met wie we dit plan van aanpak hebben opgesteld. Ik heb veel vertrouwen in deze aanpak om daarmee het aantal betrokkenen én het enthousiasme te vergroten.”

Comments

comments

DELEN