KATWIJK – Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van criminaliteit? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die worden gesteld aan 1400 inwoners van de gemeente Katwijk in het kader van de Veiligheidsmonitor.

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar buurtproblemen, onveiligheid, criminaliteit en het optreden van gemeente en politie. I&O Research voert dit onderzoek namens de gemeente uit op gemeentelijk en landelijk niveau. Via een steekproef worden inwoners hiervoor benaderd. Maart 2018 moeten de resultaten binnen komen.

Wat doet de gemeente met de uitkomst van de Veiligheidsmonitor?
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Burgemeester Cornelis Visser benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is zo belangrijk dat we goed weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Hierop kunnen we ons beleid nog beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”. Het college hoopt dat er zoveel mogelijk inwoners aan het onderzoek meedoen. Zo ontstaat er een gedetailleerd beeld van de veiligheidssituatie en -beleving in onze gemeente.

Uitnodiging
Deelnemers aan het onderzoek krijgen rond 17 augustus per post een uitnodiging de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl

Comments

comments

DELEN