Op 2 november a.s. is er weer een voorlichtingsavond in het kader van de campagne In Veilige Handen, gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk. Voor de zomer zijn wij al met dit onderwerp van start gegaan.

Als vrijwilligersorganisatie of vereniging is niets zo fijn om te kunnen zeggen dat je een goed geoliede machine bent die haar zaken op orde heeft. Daar hoort ook bij dat fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als bezoekers of klanten.

Risico’s, plekken en tijdstippen
Deze avond gaat vooral in op de veiligheid in uw eigen organisatie. Welke risico’s zijn er, op welke plekken en tijdstippen? Als deze, globaal, in beeld zijn, welke vervolgstappen kunnen er dan genomen worden? Ook wordt er kort teruggekeken op de bijeenkomsten van voor de zomer. Wat is er sindsdien gebeurd? Een avond vol informatie en praktische tips om uw organisatie nog veiliger te maken. De workshop wordt gegeven door Elizabeth Hamelinck van Veilig Thuis Holland Midden, i.s.m. Welzijnskwartier Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) Na afloop van de workshop is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten.

Praktische info
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor vrijwilligers van Katwijkse organisaties die activiteiten organiseren met/voor minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking.
Woensdag 2 november, inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur, Jogerencentrum Scum, Noordduinseweg. U kunt zich tot 24 oktober a.s. aanmelden via vip@welzijnskwartier.nl of via de website: www.welzijnskwartier.nl, bij het kopje ‘activiteiten’.