Hoftuin krijgt nieuw elan met beheerplan

Op 20 augustus heeft het Platform Beheerplan In de Hoftuin een start gemaakt met het opstellen van een beheerplan voor winkelcentrum In de Hoftuin. Om In de Hoftuin meer toekomstbestendig te maken, is een flinke kwaliteitsimpuls nodig.

Hiervoor is in een eerder stadium een stedenbouwkundige visie vastgesteld. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Een nieuwe frisse aanpak van het winkelcentrum is broodnodig voor het voortbestaan van een goede detailhandelsvoorziening in Rijnsburg. We hebben nu alle betrokken partijen bij elkaar, en samen gaan we aan de slag om van De Hoftuin weer echt het winkelhart van Rijnsburg te maken, met een gevarieerd winkelbestand en een uitstraling die bewoners uit het hele dorp aantrekt.’

Om In de Hoftuin te verbeteren is gekozen voor een beheermodel. Het Platform Beheerplan In de Hoftuin – een samenwerking tussen winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente – gaat de komende maanden een beheerplan opstellen. Het beheerplatform bestaat uit 15 mensen: 5 vertegenwoordigers van resp. de winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren. In het beheerplan komen afspraken te staan over welke maatregelen genomen moeten worden om In de Hoftuin een kwaliteitsverbetering te geven. Ook komen er afspraken over wie bepaalde maatregelen gaat uitvoeren, op welke termijn en welke partij verantwoordelijk is voor de kosten. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Voor ons is het belangrijk dat het echt een gezamenlijke aanpak wordt, anders heeft het te weinig kans van slagen. Omdat zowel de winkeliers, pandeigenaren als bewoners zich gaan inzetten voor dit gebied, is de gemeente bereid te investeren in de openbare ruimte’. Niet alleen de winkels, maar ook de woningen gaan onderdeel uitmaken van het beheerplan. Veel woningen hebben hun toegang aan de achterkant van de winkels en vormen daarmee de zichtbare buitenkant van het winkelcentrum. Volgens de aan het platform deelnemende bewoonster Coby Passchier is deze gezamenlijke aanpak een verbetering voor het hele gebied: ‘Door dit gezamenlijk initiatief kunnen we komen tot een eigentijds en aantrekkelijk winkel- én woongebied In de Hoftuin. Een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk!’

Het beheerplan borduurt voort op de stedenbouwkundige visie, waarin een aantal verbeterkansen voor het winkelcentrum is opgenomen. Op basis van deze verbeterkansen wordt het beheerplan opgesteld rond verschillende thema’s:

1. Verbeteringen balkons, winkelluifels en galerijen

2. Verbeteren van achterpaden en maken van fietsenbergingen

3. Verbetering beleving van de winkelstraat

4. Ruimtelijke verbeteringen

5. Schoon, heel en veilig; fietsen, lopen en de ontsluiting van het winkelcentrum

6. Verbetering van de verschillende entrees van het winkelcentrum

Het beheerplatform kan eventueel meer thema’s ontwikkelen. Binnen elk van deze thema’s worden de winkeliers, pandeigenaren, bewoners en de gemeente vertegenwoordigd. Volgens winkelier Fons van Diemen ligt er voor alle partijen een uitdaging: ‘Met elkaar maken we de Hoftuin toekomst bestendig: bewoners, pandeigenaren en winkeliers. Wonen, verblijven en winkelen in een aantrekkelijke omgeving, dat is de uitdaging voor alle partijen’.

Vooruitlopend op het beheerplan zijn in 2014 al een aantal kleine verbeteringen – zogenaamde quick wins – in het winkelcentrum uitgevoerd. Dit zijn vooral aanpassingen in de openbare ruimte, zoals het opknappen van het hek en de bankjes rond de Wilhelminaboom, het aanbrengen van wegwijzers voor voetgangers, het schoonmaken van bestrating, het verbeteren van verlichting. Ook zijn er boombakken geplaatst en nieuwe speeltoestellen.

Het komende half jaar gaat het Platform Beheerplan plannen maken aan de hand van de genoemde thema’s en maken zij een planning voor de uitvoering. Begin 2016 ligt er een beheerplan. Nadat het beheerplan door het college van B&W is vastgesteld, zullen de in het beheerplan opgenomen maatregelen kunnen worden uitgevoerd.