Maandag zijn de scholen weer begonnen. Voor de leerlingen van de Valkenburgse scholen De Burcht en De Dubbelburg betekent dat fietsen naar het Duyfrak waar hun nieuwe schoolgebouw staat. De route daar naartoe loopt via de Hoofdstraat en daar is het uitkijken geblazen omdat het autoverkeer er druk is en er regelmatig te hard wordt gereden. Dit schooljaar worden er meer groepen ondergebracht in het nieuwe gebouw, dus het aantal fietsende kinderen neemt toe. Reden voor de scholen om samen met de gemeente naar de verkeersveiligheid te kijken. Op verzoek van de scholen wordt de Hoofdstraat een ‘schoolzone’.

Om de verkeersveiligheid van de schoolkinderen te verbeteren, neemt de gemeente in overleg met de scholen en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een aantal maatregelen op de Hoofdweg. De geldende snelheid van 30 km per uur op een deel van de Hoofdstraat wordt volledig doorgetrokken naar de Voorschoterweg, waar 30 km per uur al de maximale snelheid is. Dit wordt duidelijk aangegeven met borden langs de weg en aanduidingen op het wegdek zelf. Daarnaast worden nog een aantal keer matrixborden (smileys) ingezet in de Hoofdstraat om de gereden snelheid te monitoren en weggebruikers op hun snelheid te wijzen.

2-aan2 fietsen
De kinderen zelf zullen ook niet ongemerkt voorbij fietsen: alle leerlingen van de school hebben een opvallend hesje gekregen om op de fiets aan te doen. Binnen schooltijden (bijvoorbeeld naar de gymles of naar excursies) hebben de leerlingen de opdracht om in rijen van 2 te fietsen en het hesje te dragen. Dit gaan ze vanaf de eerste schoolweek volop doen. Voor het fietsen naar en van school rijden de kinderen 2-aan-2 met het hesje aan. Op deze manier zijn er op diverse tijdstippen verdeeld over de dag en week opvallende groepen fietsers in de Hoofdstraat aanwezig.

30 km-zone
De schoolleidingen, de gemeente en VVN willen op deze manier automobilisten ervan doordringen om zich aan de maximale snelheid te houden. Ook hoopt de gemeente dat de ouders de kinderen helpen bij de verkeersregels en hen leren hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen om veilig naar school en weer naar huis te kunnen fietsen. In de nabije toekomst zal het traject Hoofdstraat- Voorschoterweg een definitieve 30 km/uur-inrichting krijgen. Bij deze inrichting worden de scholen en de ouders van de kinderen betrokken. Vooruitlopend hierop maken we het nu met elkaar weer wat veiliger op straat!

Comments

comments

DELEN