Huis op de Waard definitief onderdeel van Marente

Na een intensief fusietraject zijn Huis op de Waard en Marente op 17 maart 2016 officieel gefuseerd. Hierdoor is de zorg voor de bewoners geborgd en kan de nieuwbouw van Huis op de Waard in Leiden doorgaan.

Eind december 2015 heeft Huis op de Waard ervoor gekozen om onderdeel te worden van een grotere organisatie. De toenemende externe eisen en de financiële situatie zijn belangrijke redenen hiertoe. Na een selectieproces is gekozen voor Marente. Vanaf januari is door Huis op de Waard en Marente onder grote tijdsdruk het complexe onderzoek gestart naar de haalbaarheid. Naast het gebruikelijke fusietraject, is ook een doorstart gemaakt voor het nieuwbouwproject van Huis op de Waard en de financiering daarvan.

De vele betrokken partijen hebben zich positief ingezet, waardoor uiteindelijk de fusie is gerealiseerd en is ondertekend op 17 maart 2016. De huidige bewoners blijven tijdelijk wonen in Liduina en Mariëngaerde in Warmond, terwijl de nieuwbouw in Leiden plaatsvindt. Eind maart 2016 wordt de eerste paal geslagen. Het is de bedoeling dat in het tweede kwartaal van 2017 de bewoners terugkeren naar het vernieuwde Huis op de Waard in Leiden. Dit is de prachtige uitkomst van deze fusie.

Huis op de Waard is buitengewoon tevreden over het fusieproces en over de uitkomst dat de ouderenzorg onder de naam van Huis op de Waard wordt gecontinueerd in het centrum van Leiden. Marente kan nu naast de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest en Voorschoten ook zorg gaan verlenen in Leiden. Voor beide organisaties is deze fusie daarom vanaf het begin als win-win ervaren, waardoor het intensieve proces zeer voortvarend heeft kunnen verlopen.