Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving? Bijvoorbeeld een partner, ouder of kind of ander familielid, vriend of kennis?

Dan bent u een mantelzorger. Voelt u zich als mantelzorger overbelast of dreigt dat zo te gaan worden? Mogelijk biedt de tijdelijke tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden uitkomst in uw situatie.

De gemeente ondersteunt (dreigend) overbelaste mantelzorgers vanaf dit jaar met 2 uur per week huishoudelijke hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Met deze tegemoetkoming wil de gemeente bereiken dat u zich als mantelzorger kunt richten op de zorg voor uw naaste, terwijl het bij u thuis ‘schoon en leefbaar’ blijft. Dat is in ieder geval één zorg minder.

De regeling is bedoeld voor mantelzorgers die minimaal 8 uur per week onbetaald zorg verlenen aan iemand die is ingeschreven in de gemeente Katwijk, die zelf woonachtig zijn in de gemeente Katwijk en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. Dit wordt in overleg met team Zorg van de gemeente vastgesteld.

De tijdelijke tegemoetkoming gaat vanaf 1 januari 2016 in en eindigt op 31 december 2016. Na goedkeuring van uw aanvraag door team Zorg van de gemeente komt u in aanmerking voor 2 uur per week hulp in de huishouding gedurende een half jaar. Als het nodig is, wordt de ondersteuning éénmalig met maximaal een half jaar verlengd.
U kunt de tijdelijke regeling uiterlijk tot 1 juli 2016 aanvragen op www.katwijk.nl/eenzorgminder. Dit formulier kunt u opsturen aan Gemeente Katwijk, t.a.v. Team Zorg, Koningin Julianalaan 3 2224 EW Katwijk ZH.

Voor vragen kunt u bellen met het speciale ‘Samen voor Elkaar’ informatienummer van de gemeente Katwijk: 071-4065020 of kijk op
http://www.katwijk.nl/zorg-en-welzijn/mantelzorg-en-vrijwilligerswerk/hulp-bij-het-huishouden-mantelzorgers/