Hulp bij het huishouden voor overbelaste mantelzorgers

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving? Bijvoorbeeld een partner, ouder of kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u een mantelzorger.

Voelt u zich als mantelzorger overbelast of dreigt dat zo te gaan worden? Mogelijk biedt de tijdelijke tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden uitkomst in uw situatie.

De gemeente Katwijk ondersteunt (dreigend) overbelaste mantelzorgers vanaf 1 januari 2016 met twee uur per week huishoudelijke hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De gemeente vindt dat u als mantelzorger onmisbaar bent voor de samenleving. Wij willen uw last hiermee iets verlichten. Met deze tegemoetkoming wil de gemeente bereiken dat u zich als mantelzorger kunt richten op de zorg voor uw naaste, terwijl het bij u thuis ‘schoon en leefbaar’ blijft. Dat is in ieder geval één zorg minder.

Voor wie?
U verleent minimaal 8 uur per week onbetaald zorg aan iemand die is ingeschreven in de gemeente Katwijk
U woont in de gemeente Katwijk
Er moet sprake zijn van (dreigende) overbelasting. Dit wordt in overleg met team Zorg van de gemeente vastgesteld.

De tijdelijke tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden voor overbelaste mantelzorgers gaat vanaf 1 januari 2016 in en eindigt uiterlijk op 31 december 2016. Na goedkeuring van uw aanvraag door team Zorg van de gemeente komt u in eerste instantie in aanmerking voor 2 uur per week hulp in de huishouding gedurende een half jaar. Als het nodig is, wordt de ondersteuning éénmalig met maximaal een half jaar verlengd.

U kunt de tijdelijke regeling uiterlijk tot 1 juli 2016 aanvragen. U kunt nu alvast uw aanvraag doen. Aangezien de behandeling van uw aanvraag enige tijd in beslag neemt is het van belang om de regeling zo spoedig mogelijk aan te vragen om gedurende de gehele looptijd verzekerd te zijn van ondersteuning.

U kunt het aanvraagformulier vinden op www.katwijk.nl/eenzorgminder.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het speciale ‘Samen voor Elkaar’ informatienummer van de gemeente tel. nr. 071-4065020.