Jaarlijks krijgen huurders van o.a. Dunavie een brief met daarin de nieuwe huurprijs vanaf 1 juli. En ook dit jaar zal de brief verstuurd worden in de week vóór 1 mei 2024. Huurders van woningen met het energielabel E,F en G krijgen dit jaar een lagere huurverhoging.

Advies
Over de huurverhoging vraagt Dunavie advies aan de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD). De huurders van woningen met energielabels E, F en G krijgen, op advies van SHD, dit jaar een lagere huurverhoging te geven. Dit zijn de minder energiezuinige woningen. Dunavie heeft dit advies overgenomen en deze huurders ontvangen een huurverhoging van 2%.

Woningen met A, B, C en D labels ontvangen een andere, soms hogere huurverhoging. Deze is echter niet voor iedereen gelijk en is afhankelijk van onder andere inkomen of gezinssamenstelling.

Veel geld
Dunavie bouwt nieuwe huurwoningen, verduurzaamt en onderhoudt bestaande woningen en zorgt voor fijne, leefbare wijken. En dit kost veel geld. Dat staat te lezen in de laatste nieuwsbrief van Dunavie. En daardoor moeten de huren jaarlijks worden verhoogd. Aan deze huurverhoging zit wel een wettelijke grens, want de overheid bepaalt de maximale huuraanpassing, waar inkomen en huishoudsamenstelling een rol spelen.

Bron: Nieuwsbrief Dunavie
Foto: RTV Katwijk