Een bewogen avond, gisteren in de raad. De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Katwijk werd besproken, en Hart Voor Katwijk is van mening dat er sprake is van discriminatie is in de profielschets.

Eén van de in de schets beschreven basiscondities is dat de nieuwe burgemeester zich ‘betrokken voelt bij de christelijke levensopvatting’. Hart Voor Katwijk had veel moeite met deze zinsnede en diende een amendement in om de basisconditie te veranderen in ‘heeft voldoende kennis van het christelijke geloof en denken om in Katwijk te functioneren’. Volgens HVK biedt de nu liggende profielschets uitsluiting op basis van religieuze achtergrond en dat mag niet, zegt de partij. “Artikel 1 van onze Grondwet luidt: ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. En dat precies wat er met deze profielschets gebeurt”, zegt HVK-fractievoorzitter Anita van Ginkel.

Amendement rondgestuurd

Anita is nog aan het bijkomen van de vergadering gisteravond. “Ik wilde meteen na de vergadering een persbericht uitsturen, maar ik was te boos om het goed op papier te krijgen. We doen het bijna nooit, maar we hadden dit amendement al rondgestuurd voor de vergadering begon. De christelijke partijen waren het niet eens met de strekking. Zelfs PvdA, D66, VVD, GemeenteBelangen, KiesKatwijk en De Lokalen vonden het allemaal niet zo’n probleem, ze vonden het prima als de zin bleef staan in de profielschets.”

De beste burgemeester voor Katwijk
“Het CDA vindt het belangrijk dat de burgemeester nieuwe dominees in Katwijk welkom kan heten, De ChristenUnie vindt dat een christelijke levensopvatting hoort bij het dorp en de SGP vond het een basisvoorwaarde voor de nieuwe burgemeester. Ik zat met mijn oren te klapperen. Ik was zo ontzettend verbaasd. Op deze manier sluit je bij voorbaat al mensen uit die minstens zo gekwalificeerd zijn. Hart voor Katwijk zoekt de beste burgemeester voor Katwijk. De functie moet voor iedereen open kunnen staan, niet alleen voor christenen”, aldus Anita van Ginkel.