HvK wil geen arbeidsmigranten in Katwijkerbroek

Hart Voor Katwijk is van mening dat er een plek moet komen voor arbeidsmigranten maar vindt het geen overheidstaak hiervoor te zorgen.

Hart Voor Katwijk wil zeker geen vergunningverlening op het aangewezen gebied industrieterrein Katwijkerbroek op de grens van Katwijk a/d Rijn en Valkenburg. Dit is geen ideale locatie voor accommodatie van 64 arbeidsmigranten want het gebied is voor bedrijven. Er zijn genoeg alternatieven te vinden, zoals bij de bedrijven zelf die de migranten voor zes maanden in dienst hebben.

Veel bedrijven en bewoners in en rondom Katwijkerbroek en de Molenwijk hebben eerder aan de gemeenteraad laten weten de gang van zaken te betreuren. Volgens de verhuurder was alles in kannen en kruiken, maar tijdens de informatieve sessie werd duidelijk dat dit geheel niet het geval was. Er is geen overleg geweest met de omliggende bedrijven. Daarnaast maken de omwonenden zich zorgen over de overlast die dit eventueel gaat geven. Het lijkt er in alle gevallen op dat de gemeente dit “er even doorheen wil drukken”. De raad mag er nog even een oordeel over geven maar verder is
de vergunning ‘in concept afgegeven’.

De woningen die geplaatst gaan worden zijn in strijd met het bestemmingsplan van Katwijkerbroek. De grond is immers bestemd voor plaatsing van bedrijven, geen woningen of logies. Maar het College heeft een
maas in de wet gevonden, namelijk artikel 2.12 van de Wabo wet. Of zoals de gemeente het omschrijft:
Op grond van artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo in combinatie met artikel 4 lid 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn wij bevoegd om voor de aangevraagde activiteit omgevingsvergunning te verlenen. In dit kader hebben wij het gevraagde bouwplan op ruimtelijke aanvaardbaarheid beoordeeld. Omdat het om logies gaat is er geen sprake van een woningbouwprogramma.
Wel is het een onderdeel van de gemeentelijke Woonvisie. Met al deze kleine aanpassingen weet uiteindelijk geen Katwijker, Rijnsburger of Valkenburger nog waar hij of zij aan toe is. De gemeente kan als het nodig is het speeltuintje naast uw woning nog bestemmen als gebied voor arbeidsmigranten.

Hart Voor Katwijk vindt het een slechte zaak dat de gemeente ondanks al het verzet van bedrijven en bewoners, de brieven en e-mails spreken boekdelen, op dit bedrijventerrein akkoord wil gaan met het plaatsen van woningen. Daarnaast wil het College een beheerder voor 20 uur per week in zetten en
extra GOA’s voor handhaving en controle. Hart Voor Katwijk wil dit niet. De verhuurder zelf is verantwoordelijk en moet deze kosten zelf betalen. De gemeente kan niet de Katwijker belasten met kosten voor deze extra maatregelen. Daarnaast is de controle op extra illegale bewoning niet afdoende.
Hart Voor Katwijk zet zich in voor de bedrijven in de buurt en vooral de omwonenden. Op grond van de grote bezwaren, de verkeersveiligheid, de slechte communicatie met de bedrijven en omwonenden zal Hart Voor Katwijk dan ook niet instemmen.