Op 26 januari vond de eerste door Katwijk Marketing en Rabobank Leiden-Katwijk georganiseerde Retail & Leisure sessie plaats. Ook het Ondernemershuis Katwijk was bij de organisatie betrokken.

Ruim veertig mensen namen deel aan de sessie: met name retail- en horeca-ondernemers en vertegenwoordigers uit de culturele sector. Zij wisselden met elkaar van gedachten over manieren om gezamenlijk (nog) succesvoller te opereren.

Partijen bij elkaar brengen
Piet de Vries, citymanager bij Katwijk Marketing, benadrukte de rol van Katwijk Marketing om partijen bij elkaar te brengen. André van den Bos, Manager MKB bij Rabobank Leiden-Katwijk, presenteerde actuele trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot koopstromen en bezoekersaantallen. Conclusie van Van den Bos was dat Katwijk economisch groeit. Deze groei is echter niet op alle vlakken en in alle branches even groot, in de retail en leisure zijn er ook trends die zorgen baren. Het is noodzakelijk dat deze worden aangepakt. Volgens Piet de Vries is samenwerking het sleutelwoord.

Zelf de handen uit de mouwen steken
Hoe dat laatste moest gaan gebeuren, daarvoor werden de deelnemers zélf aan het werk gezet. Tijdens brainstormsessies werden ideeën verzameld op het gebied van product- en dienstenontwikkeling, synergie en het up-to-date krijgen én houden van het kennisniveau. De groepen presenteerden vervolgens de ideeën aan elkaar. Er werden soms verrassende plannen en oplossingen aangedragen, zoals een ‘beach & buy-formule’ of het meer thematisch invullen en presenteren van bovenlokale evenementen.

Vervolg
De verschillende partijen gaan met een aantal van de deelnemers aan de sessie in gesprek om te bekijken hoe ze de ondernemers in het vervolgtraject kunnen ondersteunen. Op basis van de verdere resultaten van de sessie overwegen de twee partijen om óók bijeenkomsten te organiseren voor andere branches en/of dorpskernen. Meer weten? Of zelf aansluiten bij het vervolgtraject? Neem contact op met Annemarie Guijt van Katwijk Marketing via info@katwijkmarketing.nl of 071 303 07 07.

Foto: Katwijk Marketing

Comments

comments

DELEN