Dunea stelt één keer per jaar de Kikkervalleien in het duingebied Meijendel open voor publiek. Normaal is dit gebied afgesloten, maar op zondag 25 juni kan iedereen de valleien bezichtigen. Bezoekers zien met eigen ogen hoe het duin zich heeft ontwikkeld en kunnen genieten van het pure en dynamische landschap van de vochtige duinvalleien. De valleien hebben grote internationale betekenis, omdat ze soorten herbergen die in Europa vrijwel zijn uitgestorven en nu alleen aan de kust te vinden zijn.

Vochtige duinvalleien
De vochtige duinvalleien liggen in het buitenduin (net achter de zeereep, grenzend aan de zee). De grondwaterstand in die gebieden is heel wisselend en de kwaliteit van het water is bijzonder goed. Behalve dat hier specifieke soorten zoals orchideeën, parnassia en duizendguldenkruid groeien, zijn er exemplaren van het bijzondere maanvarentje gezien. Bovendien is het de kraamkamer van het duin als het gaat om amfibieën en insecten.

Karakteristieke soorten
De rugstreeppad en de boomkikker laten zich in de Kikkervalleien zien én horen met hun gekwaak en gekwekker. Ook de kamsalamander komt er voor. Gelukkig zijn hier ook nog karakteristieke duinvogelsoorten te vinden. Denk dan aan de graspieper, roodborsttapuit en tapuit. En, niet te vergeten, zeldzame libellen, vlinder- en keversoorten, zoals de zandloopkever.

Open dag
De Kikkervalleien worden op zondag 25 juni 2015 van 11.00 tot 15.30 uur opengesteld voor het publiek. Speciaal voor deze dag is in de Kikkervalleien een wandelroute uitgezet en kunnen bezoekers hun weg zoeken langs informatiebordjes. Maar in het terrein zijn ook collega’s van Dunea aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zij vertellen u vol passie over al het leven in de Kikkervalleien.

Insecten onder de loep
Vrijwilligers van Dunea staan bij de kwelplas van de Kikkervalleien met loepjes en waterbakjes om jong en oud van dichtbij kennis te laten maken met allerlei insecten, larven, rupsen, vliegjes, kikkertjes en padden.

Aanmelden voor de open dag is niet nodig en deelname is gratis. Let op: de wandelroute loopt voornamelijk over onverhard en soms moeilijk begaanbaar terrein en is daardoor niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Honden zijn niet toegestaan.

Routebeschrijving
Vanaf De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea loopt of fietst u richting het strand over de Golfzangweg. Op de kruising (met fietspad de Ganzenhoekweg) gaat u rechtsaf. Vanaf daar is het nog ongeveer 1,5 kilometer lopen/fietsen tot de entree van de Kikkervalleien. De entree is gemarkeerd met Dunea vlaggen.