Op woensdag 13 maart organiseert de gemeenteraad van Katwijk een informatiemarkt over sport in Katwijk. Inwoners, ondernemers en organisaties uit de sportsector zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Deze informatiemarkt is één van de manieren voor de raads- en burgerleden om in gesprek te zijn met de samenleving. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:30 uur.

Tips en tops
De gemeente Katwijk heeft een rijk verenigingsleven. En de sportprestaties zijn hoog. Veel Katwijkers zetten zich elke week met ziel en zaligheid in om sporten in onze dorpen mogelijk te maken. De gemeenteraad wil graag met de sportsector in onze gemeente in gesprek. Waar loopt het goed? Waar maakt de sportsector zich zorgen over? Wat zien zij op zich komen? En wat verwacht de sportsector van de gemeente in het licht van deze ontwikkelingen? 

In gesprek
Bestuursleden of vrijwilligers die betrokken zijn bij een sportvereniging zijn van harte welkom. Ook ondernemers op het gebied van sport zijn welkom, de gemeenteraad graag met u in gesprek. De ‘ware sportfanaten’ zijn eveneens welkom om over zijn of haar ervaringen met sport in Katwijk te praten. Alle Katwijkse sportverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen, maar belangstellenden zijn ook zonder uitnodiging van harte welkom.  
De informatiemarkt is een informele manier om ideeën, plannen, ambities zorgen en ervaringen te delen met gemeenteraadsleden. Er is geen centraal geleid programma; raadsleden en andere belangstellenden lopen langs om een-op-een informatie uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. 

Bron: Gemeente Katwijk
Beeld: RTV Katwijk