Informatieve raadssessie over locatiekeuze bibliotheek

Op donderdag 3 september is vanaf 20.30 tot ca. 22.45 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Locatiekeuze Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek Katwijk aan Zee’.

Voor de locatie van een nieuwe bibliotheek, met een ruimtebeslag van rond de 3.000 m2, heeft het college vele locaties in het centrum onderzocht. Het college stelt de raad voor de locatie “Haasnoot-Griek”, aan de noordkant van de Voorstraat, als locatie vast te stellen voor de “Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek”. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorgestelde locatie en nodigt daarom inwoners uit om hierover mee te praten.

Meepraten
Om een beeld te krijgen hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorgestelde locatiekeuze vraagt de raad de inwoners hun kennis, ervaringen en opvattingen te delen in een informatieve sessie. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Burgemeester Wienen en wethouder Knape zijn als portefeuillehouders namens het college aanwezig om toelichting aan de raad te geven. De sessie biedt geen gelegenheid voor een discussie van insprekers met de collegeleden. De sessie biedt de mogelijkheid om met de raad in gesprek te gaan.

Aanmelden
Aanmelden is niet verplicht maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden via een e-mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02.