Op donderdag 3 maart is vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015’.

Omdat het huidige bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar heeft het college een
geactualiseerd bestemmingsplan voor Katwijk aan Zee opgesteld. Het gaat om een reguliere herziening van het bestemmingsplan. De meeste wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn eerder al mogelijk gemaakt met vrijstellingen, ontheffingen en omgevingsvergunningen. Enkele nieuwe ontwikkelingen die met het bestemmingsplan planologisch mogelijk worden gemaakt zijn de uitbreiding van begraafplaats Duinrust, de bouw aan de Visserijkade van 56 appartementen in de vrije sector huur en de realisatie van 8 woningen op de locatie van de voormalige BMW garage in de Secr. Varkevisserstraat.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het nieuwe bestemmingsplan en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 17 maart en neemt de gemeenteraad op 31 maart een besluit over het bestemmingsplan.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.