Op donderdag 19 november is vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over het bestemmingsplan Nieuwbouw Zwembad Katwijk.

Het bestemmingsplan Nieuwbouw Zwembad Katwijk maakt de bouw van een nieuw zwembad mogelijk op het (buiten)terrein van het huidige zwembad aan de Piet Heinlaan. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijze van de omwonenden is ongegrond verklaard en de zienswijze van snackbar Het Verschil is deels gegrond verklaard.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde concept beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 december en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit over het concept beleidsplan.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.