Op donderdag 7 april a.s. is vanaf 19.30 tot 22.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de integratie van statushouders in de lokale samenleving.

Statushouders of vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Vanuit de raad is de wens gekomen om over de integratie van deze statushouders een informatieve sessie te houden. De raadscommissie heeft diverse partijen uitgenodigd om hun ervaringen toe te lichten, waaronder Welzijnskwartier en het Taalhuis.
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het huidige beleid ten aanzien van de integratie van statushouders en nodigt betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.