Op donderdag 19 november is vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de ‘Duurzaamheidsagenda’.

De gemeente wenst samen met burgers en deskundigen een langetermijnvisie op te stellen op het gebied van duurzaamheid.

Om het brede terrein, waarop duurzaamheid van toepassing is, af te bakenen is de aandacht in de duurzaamheidsagenda gericht op drie concrete aspecten, te weten energie, afval/grondstoffen en centrale duurzame inkoop. Doelstellingen van de duurzaamheidsagenda zijn onder meer 14% duurzame energieopwekking en 100% duurzame inkoop in 2020.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde concept beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 december en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit over het concept beleidsplan.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Comments

comments

DELEN