Op donderdag 19 november is vanaf 20.30 uur tot 21.15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over het ‘Energieprogramma 2015-2020’.

Om uitvoering te geven aan het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente is een concept Energieprogramma 2015-2020 opgesteld.

Het programma zet in op een breed scala aan maatregelen, waarbij de rol van de gemeente vooral is om te faciliteren en te stimuleren. Alleen door de inzet van de Katwijkse samenleving als geheel kunnen de doelstellingen, te weten het besparen van het energiegebruik van 1,5% per jaar en een lokale duurzame energieopwekking van 14% in 2020 en 16% in 2023, worden bereikt.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde concept beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 december en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit over het concept beleidsplan.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Comments

comments

DELEN