KATWIJK – Op donderdag 9 november is vanaf 21.30 uur tot 23.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Wijziging voorkeursmaatregelen inpassing Hoogwaardig Openbaar Vervoer R-net ‘.

De provincie en de gemeente Katwijk werken samen met de regio aan een betere bereikbaarheid. Met de R-net bussen wil de gemeente aansluiten op het regionale Randstad-netwerk. Na extra onderzoeken en de inbreng uit participatie ligt er nu een gewijzigd pakket aan voorkeursmaatregelen dat nodig is om R-net in te passen.

Het college heeft over het gewenste eindbeeld in 2028 voor de Zeeweg en Julianalaan een voorlopig besluit genomen:

Het voorlopig besluit gaat uit van:
een kruispunt met verkeerslichten, waartoe uiterlijk in 2025 wordt besloten
een tunnel voor langzaam verkeer bij het Waterloopje of bij de N206.
De rotonde bij de Industrieweg en de fietsroutestructuur blijven gehandhaafd.
Het college kiest voor een geoptimaliseerde rotonde Biltlaan/Rijnsoever.
Voor de locatie van de eindhalte bij het Vuurbaakplein en de keerlus moeten eerst nog randvoorwaarden worden opgesteld.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het pakket aan inpassingsmaatregelen, en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 23 november.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via griffie@katwijk.nl of (071) 406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Comments

comments

DELEN