Op donderdag 1 juni is vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Keuze variant inzameling huishoudelijk afval’.

De gemeente heeft de ambitie om tot 80% afvalscheiding te komen in 2023. Op basis van een onderzoek van verschillende varianten naar de aspecten milieu, service en kosten zet het college in op de variant “Omgekeerd inzamelen plus light”. Dit houdt in dat het restafval door de inwoners van de gemeente naar een ondergrondse container moet worden gebracht en dat de containers voor GFT, PMD (plastic, metalen en drankkartons) en optioneel papier thuis worden opgehaald. Waar mogelijk kan maatwerk plaatsvinden om aan de wensen van bewoners tegemoet te komen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de door het college voorgestelde inzamelingsvariant en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 15 juni en neemt de gemeenteraad op 29 juni een besluit over de te kiezen variant voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Comments

comments

DELEN