Op donderdag 7 maart is er tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over LHBTIQ+ beleid. Het Katwijks beleid voor (de sociale acceptatie van) LHBTIQ+ is vastgelegd in de Maatschappelijke Agenda, waarbij hier samen met Kattuk.nl, Family Supporters en het Welzijnskwartier uitvoering aan wordt gegeven. De gemeente Katwijk streeft naar een inclusieve en toegankelijke samenleving, waarbij uitsluiting wordt voorkomen. Vanuit de gemeenteraad is er behoefte om over de praktijk van het LHBTIQ+-beleid te worden geïnformeerd.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het LHBTIQ+ beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk