Informatieve sessie over permanent AZC

Op donderdag 17 september is van 19.45 tot 20.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over het haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een permanent asielzoekerscentrum.

De gemeenteraad wil graag een brede discussie over dit onderwerp en nodigt daarom alle inwoners uit hierover mee te praten.

Het college heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een permanent asielzoekerscentrum (AZC). Hier zijn 19 locaties uitgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige (tijdelijke) locatie, de voormalige marinebarakken aan de rechterzijde van de 1e Mientlaan, het beste voldoen aan de criteria van het COA. Het college stelt voor om deze locatie aan te wijzen als locatie voor de vestiging van een permanent AZC voor maximaal 600 bewoners.

Om een beeld te krijgen hoe de Katwijkse samenleving denkt over de vestiging van een permanent AZC, vraagt de raad de inwoners hun kennis, ervaringen en opvattingen te delen in een informatieve sessie. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Burgemeester Wienen is als portefeuillehouder namens het college aanwezig om toelichting aan de raad te geven. De sessie biedt geen gelegenheid voor een discussie van insprekers met de burgemeester, maar biedt u de mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.

Aanmelden om mee te praten is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.