Op donderdag 17 november is er tussen 19.45 en 21.15 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Regiotaxi en leerlingenvervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het leerlingenvervoer. In 2019 is dit in regioverband Duin- en Bollenstreek  gegund aan Noot Leerlingenvervoer BV. Al enige tijd zijn er, onder andere door het personeelstekort, grote uitdagingen bij het leerlingenvervoer maar óók bij de Regiotaxi. Het college wil een bredere ketenaanpak, heeft een verbeterplan opgesteld en presenteert het klanttevredenheidsonderzoek. De raad laat zich informeren over de voorgestelde maatregelen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorgestelde maatregelen voor de Regiotaxi en het leerlingenvervoer en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.