Op donderdag 11 februari is vanaf 20.30 uur tot 21.15 in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Retailvisie Leidse Regio 2025’.

Om het vestigingsklimaat van de Leidse regio aantrekkelijker te maken hebben de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gezamenlijk een visie op winkelgebieden opgesteld. Hierin is een voor 2025 gewenste detailhandelsstructuur opgenomen, waarin de bestaande Katwijkse winkelgebieden aan de Rijnstraat en de Asterstraat ontbreken. In de regionale Retailvisie zetten de 6 gemeenten onder meer in op minder maar sterkere winkelgebieden, minder vierkante meters winkelruimte, ruimere mogelijkheden voor perifere detailhandel en op het maken van duidelijke keuzes voor met name de kleinere winkelgebieden.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door de colleges van de 6 regiogemeenten voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op
3 maart en neemt de gemeenteraad op 31 maart een besluit over het beleidsplan.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.