Op dinsdagvond 16 februari hield de gemeente een inloopavond voor de mensen die te maken hebben met de meeuwenoverlast in de gemeente Katwijk.

In het aanlooptraject om te komen tot nieuw beleid wilde de gemeente van de burgers horen wat de ervaringen zijn en of zij of zij nog goede suggesties hebben, die meegenomen kunnen worden in de vaststelling van het nieuwe beleid.

Op de avond kwamen toch redelijk veel mensen op af. In de Burgerzaal konden zij eerst van wethouder Jacco Knape horen dat onderzoek heeft uitgewezen dat er het afgelopen jaar 887 broedparen te vinden waren in de gemeente. Bij de gemeente zijn 151 klachten binnengekomen. De gemeente gaat door met de inventarisatie van de broed locaties. Verder worden de roofvogels weer ingezet.

Voor de toekomst worden nieuwbouwprojecten onaantrekkelijker gemaakt voor meeuwen, b.v. geen grind meer op de daken. De gemeente denkt na over een alternatieve broedlocatie verder weg van de bebouwing. Hoewel er een verbod van kracht is op het voeren van meeuwen zijn er nog geen boetes uitgedeeld. Wel zijn mensen aangesproken op hun gedrag.

Uit de inventarisaties komt naar voren dat de broedlocaties verschuiven naar b.v. De Zanderij en de bedrijventerreinen. De vraag is hoe kun je dat beïnvloeden. Het inventarisatierapport is te vinden op de website van de gemeente. Daarna kregen de bewoners de gelegenheid om hun ervaringen te vertellen en suggesties te doen. Je kon succesverhalen horen over het spannen van draden op het dak en pennen op de schoorstenen. Maar ook van het plaatsen van netten op dakkapellen. Gesuggereerd werd een eiland te vormen in het Valkenburgse Meer, waar de vossen niet bij kunnen.

Daarnaast tips als het noemen van lokale bedrijven, die maatregelen tegen redelijke kosten kunnen uitvoeren en het plaatsen van borden bij vijvers, waar burgers de meeuwen ondanks het verbod voeren. Met deze suggesties gaat de gemeente nu verder aan de slag. Meldt het de gemeente als je overlast hebt of locaties waar meeuwen gevoerd worden.