In het gebouw van de vroegere Prins Mauritsschool in de Nolensstraat wordt binnenkort weer lesgegeven. Vanaf maandag 4 april gaan leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek hier onderwijs volgen. De ISK blijft 3 schooljaren in het gebouw.

Er is dringend een nieuwe leslocatie voor 70 tot 100 jongeren nodig, die leerplichtig zijn en al een half jaar of langer geen onderwijs volgen omdat er geen ruimte meer is op de ISK in Leiden. Binnen de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek is onderzoek geweest naar de meest geschikte locatie. Het gebouw van de Prins Mauritsschool biedt op dit moment de beste mogelijkheden als tijdelijke leslocatie voor de ISK.

Een Internationale Schakelklas (ISK) biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het (regulier) voortgezet onderwijs te volgen. Het programma van de ISK is er op gericht elke leerling zo snel mogelijk te laten doorstromen in het Nederlands voortgezet onderwijs. De ISK die in de Prins Mauritsschool komt, biedt dagonderwijs voor 70 tot 100 leerlingen en heeft een regionale functie voor de Duin- en Bollenstreek. De leerlingen zijn kinderen van asielzoekers, vergunninghouders, arbeidsmigranten en expats.  Ongeveer twee derde van de leerlingen komt uit de gemeente Katwijk.

De ISK blijft 3 schooljaren tot 1 augustus 2019 in het schoolgebouw. Het gebouw krijgt daarna een nieuwe bestemming, waarschijnlijk als woonlocatie. De ISK verhuist dan naar een andere locatie. Welke locatie, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat wordt nog door de samenwerkende gemeenten onderzocht.