Burgemeester Wienen heeft een interview gegeven aan het landelijk dagblad Trouw over de teruglopende aantallen asielzoekers die Nederland binnenkomen. Het artikel verscheen woensdag in de krant. Hij deed dit in zijn functie als voorzitter van de VNG-adviescommissie Asiel en Integratie.

“Afspraken moeten worden aangepast”
In november vorig jaar maakten de VNG met het Rijk en de provincies afspraken over de opvang en huisvesting van de enorme aantallen vluchtelingen. Burgemeester Wienen is van mening dat nu de instroom van asielzoekers terugloopt, de afspraken over de opvang moeten worden aangepast. Maar zo stelt hij ook, “we moeten voorzichtig zijn. Want als het weer hard nodig is, moeten we wel in staat zijn om mensen goed op te vangen.”

Onzekerheid bij gemeenten
Sommige gemeenten hadden hun opvangplekken al geregeld, maar zijn door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in de wacht gezet. Andere gemeenten die net hebben besloten over de komst van een AZC of dat besluit zeer binnenkort moeten nemen, weten even niet wat te doen. Er heerst onzekerheid over de vraag is of een AZC in hun gemeente nog wel nodig is. “Als teveel gemeenten het besluit uitstellen, komen er weer te weinig plekken”, aldus Wienen. “Dit speelt in verschillende provincies. Het is heel vervelend als je als gemeente een lastige discussie hebt gevoerd en te horen krijgt dat het voorlopig niet doorgaat.”

Het volledige interview met Jos Wienen is te lezen in de printeditie van Trouw van 27 juli.