Vorig jaar stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 30 miljoen euro beschikbaar voor de visserijsector om de keten en gemeenschappen te ondersteunen bij de transitie van de visserij. Dit geld moet ten goede komen van vis gerelateerd bedrijfsleven en gemeenschappen die geraakt worden door de ingrijpende veranderingen in de Noodzeevisserij. Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft in samenwerking met vijf visserijregio’s het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) opgesteld.

Met cofinanciering van de betrokken partijen in de regio’s wordt er in totaal 80 miljoen euro geïnvesteerd om klaar te zijn voor actuele en toekomstbestendige manier van werken met vis. Naar verwachting kunnen de regio’s vanaf het najaar 2024 aan de slag met de uitvoering van het ontwikkelplan.

Wethouder Jacco Knape (Katwijk): “We zijn dankbaar voor de steun van het Rijk, gericht op het creëren van een robuuste en toekomstbestendige visserijsector en het behoud van ons erfgoed. De beschikbare middelen voor onze regio zetten we in voor de clustering van afslag, handel en verwerking en het versterken van de afslagen in Scheveningen en IJmuiden. Ook voor ‘Seafood Central Holland’ als centrum voor innovatie en het (her)beleven van de Nederlandse visserij-identiteit, voor samenwerking tussen de visserij gerelateerde musea in Scheveningen, Katwijk en IJmuiden en het geven van een goede plek in Katwijk aan de Bomschuit en de ontwikkeling van de oude Redschuur en Visserijdriehoek. Een mooi begin dat smaakt naar meer; zodat ook de projecten die nu gezien het beperkte budget buiten de boot zijn gevallen, of die meer tijd nodig hadden om uit te werken, een plek kunnen krijgen.”

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk